Hårdare tag mot marknadsföring av spel och illegalt spel?

Hårdare tag mot marknadsföring av spel och illegalt spelDet pågår en ständig debatt kring regler och lagstiftning gällande spelbranschens plats i samhället. Å ena sidan råder det ingen tvekan om att den svenska spelmarknaden omsätter miljarder kronor varje år och är en viktig del av näringslivet. Å andra sidan anses det vara en bransch med vissa risker för konsumenterna. De två aspekterna leder till en komplicerad balansgång mellan att inrätta ett regelverk som skyddar spelarna, men som samtidigt är tillräckligt gynnsamt för att spelbolagen ska stanna kvar på den svenska marknaden.

Den senaste utvecklingen i frågan kommer i form av att Spelmarknadsutredningen har lämnat över sina rekommendationer om vidare åtgärder på spelmarknaden till regeringen. Utredarna föreslår bland annat hårdare tag mot marknadsföring av spel och illegalt spel.

Detta är Spelmarknadsutredningen

Den 1 januari 2019 trädde som de flesta vet en ny spellag i kraft, som innebar att staten lättade på sitt monopol och istället öppnade upp för en reglerad spelmarknad. En av anledningarna till omregleringen var att regeringen ville bättre koll på alla casino på nätet och kanalisera spelarna till den svenska spelmarknaden.

Med tanke på att hela spellandskapet ritades om i samband med den nya lagen, så är det naturligt att inte alla bitar låg på plats redan i startgroparna. Att saker och ting skulle komma att behöva justeras med tiden var dock någonting som regeringen hade räknat med och av den anledningen inleddes Spelmarknadsutredningen inleddes redan innan lagen spelregleringen trädde i kraft.

I Spelmarknadsutredningens uppdrag har det bland annat ingått att undersöka om det behövs striktare regler för att minska den negativa påverkan som spelbranschen anses kunna ha.

Nu (den 14 december 2020) har Spelmarknadsutredningen och ledande utredare Anna-Lena Sörenson lämnat över sina förslag om åtgärder till regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Åtgärderna som föreslås

Åtgärderna som Spelmarknadsutredningen föreslagit till regeringen kretsar till stor del kring att skydda spelarna på den svenska marknaden. Detta främst genom större krafttag för att stänga ute spel som sker på sajter som saknar svensk spellicens, men också genom att licenshavare ska ta sitt förväntade ansvar.

Mer konkret vill man dels införa ett tillståndskrav för att spelbolag ska kunna använda viss programvara, dels förbjuda spelreklam i högre utsträckning. Åtgärdsförslagen innehåller både restriktioner på marknaden och ett större fokus på att bistå spelbolagen med behövlig information. Bland restriktionerna hittar vi förslag på förlustgränser på 5 000 kronor i veckan, vid spel på värdeautomater, och förbud för spelreklam under dagtid.

Förslagen som fokuserar på vad regeringen kan bidra med inkluderar saker som att Spelinspektionen bör ta fram en modell för riskklassificering och även att de bör trappa upp arbetet med att förtydliga innebörden av omsorgsplikten.

Att Spelmarknadsutredningen har kommit med dessa förslag innebär inte nödvändigtvis att regeringen kommer att genomföra dem. Däremot kommer de att ligga som underlag när beslut fattas om framtida åtgärder.

Det återstår alltså att se i vilken utsträckning regeringen kommer att ta till sig rekommendationerna som Spelmarknadsutredningen har kommit med.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.